piotr michnikowski

RZEŹBY

„Moje prace mają być lustrem, w którym każdego dnia odbiorca może się przejrzeć, tak, jak ja się w nich przeglądam w trakcie tworzenia. Sztuka to jest przekaz, nie tyle myśli, co subtelnych emocji i doznań, które często są przez nas niezauważane i ignorowane, a to one tak naprawdę tworzą nasz świat. Ten świat.”